3 Zorgwetten 

Ondersteuning bij dementie vanuit 3 zorgwetten 

De ondersteuning bij dementie wordt op verschillende manieren geregeld, betaald en vergoed. Dat is afhankelijk van de zorgwet waar de ondersteuning onder valt.  

Welke zorgwetten zijn van toepassing? 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO begeleiding van dementie)  

Vaak is al bij beginnende dementie begeleiding in het dagelijks leven gewenst. Dat gaat om praktische hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Het verschilt per gemeente wie de begeleiding geeft. Het kan bij voorbeeld een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner zijn.

Zorgverzekeringswet (ZVW casemanager dementie)

Als uw huisarts dementie vermoedt, start een diagnosetraject. Vanaf dat moment is casemanagement dementie mogelijk. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Meer informatie over wat de casemanager voor u doet vindt u onder het tabblad casemanagement.

Wet Langdurige Zorg (WLZ casemanager dementie)

Heeft u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en kiest u ervoor om (nog) thuis te blijven wonen? Dan kan casemanagement dementie een onderdeel zijn van uw WLZ zorg. U kunt dan voor meer informatie (over kosten,vergoedingen en eigen bijdrage) terecht bij uw zorgkantoor.

(BRON: www.regelhulp.nl)

Gemeente
WMO-loket
aanvullende informatie
Alkmaar
Informatie vanuit de gemeente Alkmaar over Dementie
Bergen
Om iedere vorm van hulp vanuit de WMO aan te vragen.
Dijk en Waard 
Het Sociaal Plein van de gemeente Dijk en Waard
Heiloo
De site Samen leven in Heiloo geeft aanvullende informatie over de WMO.