Ik raak je kwijt

Bij het dementeren van een partner, familielid of vriend staat de naaste omgeving voor de taak afscheid te nemen van iemand zoals hij was en van de relatie die er was. De dementerende zelf raakt zichzelf steeds meer kwijt, en ook de grip op de omgeving wordt steeds minder. Voor de mantelzorger betekent dit dat hij of zij de dementerende zoals die was voor de ziekte steeds meer los moet laten. Dit moeten los laten is een continu proces, wat bemoeilijkt wordt door het feit dat de dementerende lijfelijk nog steeds aanwezig is.

Programma 09 feb 2016
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in