Lerend vermogen bij dementie.

Veel familieleden en zorgverleners weten niet dat mensen met dementie nog goed in staat zijn om nieuwe dingen te leren. Dit lerend vermogen heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven van de persoon en zijn omgeving. Mensen met dementie kunnen daardoor langer zelfstandig functioneren en hebben minder zorg nodig. Het is daarom belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van het lerend vermogen en weet hoe dat werkt. Over het lerend vermogen is het boek: “(Op)nieuw geleerd, oud gedaan” geschreven. Dit boek staat centraal gedurende deze bijeenkomst. Het boek biedt familie en verzorgenden praktische tips en gaat in op de nieuwste inzichten. 

Gast: Frans Hoogeveen, Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hoge School en een van de auteurs van het boek: “(Op)nieuw geleerd, oud gedaan”. 

Programma 01 mrt 2017
19.00 uur 
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

KnooppuntDementie is actief in