Dementiezorg in Alkmaar en omgeving

Wat doet een casemanager voor u?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten.
  1. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken.
  2. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste.
  3. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.
knooppuntdementie-handenOok kan de casemanager familiebijeenkomsten organiseren om eventuele verschillen van inzicht met betrekking tot de ziekte van u of uw partner te bespreken. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste  inventariseert de casemanager aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen. Voor het coördineren van de zorg met andere zorgverleners en met u en uw naaste gebruikt de casemanager het communicatiesysteem

Voor wie?

In de regio Alkmaar kan iedereen met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose ‘dementie' is gesteld een casemanager toegewezen krijgen.

Hoe vraagt u een casemanager aan?

  • De naaste vraagt officieel de casemanager aan, want het loopt via zijn/haar zorgverzekering. De huisarts van de naaste kan de casemanager voor hem/haar aanvragen bij een aanbieder in de regio. Ook de wijkverpleegkundige kan een indicatie voor casemanagement geven en een aanbieder aanbevelen.
  • U kunt contact opnemen met een zorgorganisatie om casemanagement aan te vragen. In de regio Alkmaar is dit doorgaans  GERIANT.
  • U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te bemiddelen met de zorgorganisatie die casemanagement aanbiedt.

 

KnooppuntDementie is actief in