Alzheimer stoppen voor het start

12 april 2021

ABOARDBegin april 2021 is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD. Meer dan dertig organisaties werken samen om de ziekte van Alzheimer te stoppen. ABOARD is het eerste onderzoeksproject dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (zie VWS). Het geeft tevens invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland, waarbij publieke en private partners in Missie IV werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Het doel van ABOARD is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór het start. Onder andere door: verbeteren diagnostiek, ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid. Voor meer informatie: klik HIER

KnooppuntDementie is actief in