Hulp en informatie voor mensen met dementie en mantelzorgers met migratieachtergrond

15 september 2022

 Dementie is volksziekte nummer één. In Nederland leven 290.000 mensen met dementie. Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is nog veel onbekendheid met de ziekte en er wordt weinig over gesproken. Ook blijkt hulp en ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten. Daarom lanceert Alzheimer Nederland vernieuwd informatiemateriaal via een campagne.

Lees het hele artikel: