Uitdaging is gezond voor het brein

14 juli 2022

Uitdaging is gezond‘Net zoals fysieke activiteit belangrijk is voor een gezond lichaam, zo is mentale activiteit belangrijk voor een gezond brein. Mentale activiteit gedurende het leven zorgt ervoor dat je een cognitieve reserve opbouwt.’ Met steun van Alzheimer Nederland onderzoekt Jet Vonk de invloed van deze cognitieve reserve op geheugenverlies bij ouderen. Haar onderzoek laat zien dat een hoge cognitieve reserve een positieve invloed heeft op het behoud van geheugen. Wilt u meer weten: lees het hele artikel.