Zorgstandaard Dementie vernieuwd

21 juli 2020

zorgstandaard-dementie-2020Ruim 20 organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe Zorgstandaard Dementie. In deze zorgstandaard staat hoe de zorg voor mensen met dementie er in het ideale geval uit moet zien. De persoon met dementie staat centraal, daaromheen stemmen de aanbieders van dementiezorg hun zorg en diensten op elkaar af. De casemanager krijgt daarbij een grote rol toebedeeld. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten hebben samen de Zorgstandaard Dementie opgesteld. Het gaat daarbij vooral om het wat en waarom, het wie en hoe zal in de regionale praktijk vorm moeten krijgen. Jammer dat de gemeentes nog niet officieel hebben mede-ondertekend, de gemeentes hebben immers een sleutelrol als verbinder, financier en coördinator. Voor de complete versie van de Zorgstandaard Dementie: zie  zorgstandaard-dementie-2020-1.pdf en voor de publieksversie zie AN_zorgstandaard-dementie-2020-publieksversie.pdf

 

KnooppuntDementie is actief in