Waar vind ik informatie over indicatie en de verschillende zorgmogelijkheden?

ls u hulp nodig heeft, kunt u een beroep doen op op de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten ( AWBZ) of de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo). Heeft u verpleging of hulp nodig bij ( langdurige) ziekte, handicap of ouderdom dan kunt een aanvraag indien bij het Centrumindicatiestelling Zorg ( CIZ).  Zij bekijken of u w recht heeft AWBZ-zorg en hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

U kunt uw indicatie aanvraag indienen bij:

Kantoor CIZ Rijswijk
Postbus 3126
2280 GC  RIJSWIJK

Bezoekadres
Braillelaan 9
2289 CL  RIJSWIJK
Telefoon: 088-789 14 20

Het zorgkantoor van uw regio is:

Zorgkantoor Haaglanden
Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN  DEN HAAG
Telefoon: 070 - 376 02 34 (Team Zorgadvies)
of 013 - 594 91 06 (Team Pgb)

Of u kunt een indicatie aanvragen voor AWBZ zorg via www.ciz.nl

 

KnooppuntDementie is actief in