WMO-loketten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld vanuit de gemeente. De Wmo vergoedt onder andere dagbesteding, thuiszorg en respijtzorg. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo kan uw naaste een ‘keukentafelgesprek’ aanvragen bij de gemeente waar de persoon met dementie woont. De gemeenteambtenaar die langskomt, inventariseert tijdens dat gesprek welke zorg uw naaste nodig heeft en hoe deze geregeld kan worden. U krijgt dan ook meteen een beeld van de eventuele kosten. U kunt een keukentafelgesprek aanvragen via het Wmo-loket zelf, of via de website regelhulp.nl. Het is verstandig om een 'keukentafelgesprek' altijd samen met iemand te doen en om het goed voor te bereiden.

In de regio Alkmaar zijn er onderstaande WMO-loketten; klik op een naam van een gemeente en u komt dan meteen bij het betreffende loket:

ALKMAAR

BERGEN

HEERHUGOWAARD

HEILOO

LANGEDIJK

Voor vragen over de financiering van dementiezorg: zie VEEL GESTELDE VRAGEN

 

KnooppuntDementie is actief in