WMO-loketten/Gemeentes

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geregeld vanuit de gemeente. De Wmo vergoedt onder andere dagbesteding, thuiszorg en respijtzorg. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo kan uw naaste een ‘keukentafelgesprek’ aanvragen bij de gemeente waar de persoon met dementie woont. De gemeenteambtenaar die langskomt, inventariseert tijdens dat gesprek welke zorg uw naaste nodig heeft en hoe deze geregeld kan worden. U krijgt dan ook meteen een beeld van de eventuele kosten. U kunt een keukentafelgesprek aanvragen via het Wmo-loket zelf, of via de website REGELHULP.NL  Het is verstandig om een 'keukentafelgesprek' altijd samen met iemand te doen en om het goed voor te bereiden. In onderstaande tabel vindt u per gemeente de link naar het betreffende Wmo-loket en andere voorzieningen. Voor vragen over de financiering van dementiezorg: zie VEEL GESTELDE VRAGEN
Gemeente
WMO-loket
aanvullende informatie
Alkmaar
klik HIER
De gemeente Alkmaar zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving. Voor meer informatie: klik HIER
Bergen
klik HIER
Er is geen aanvullende informatie beschikbaar 
Heerhugowaard
klik HIER
Voor het Sociaal Plein: klik HIER
Heiloo
klik HIER
De site Samen leven in Heiloo geeft aanvullende informatie: klik HIER
Langedijk
klik HIER
 Er is geen aanvullende informatie beschikbaar

 

KnooppuntDementie is actief in