Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand met geheugenproblemen?

KnooppuntDementie is een website voor zorg en ondersteuning bij dementie in de regio Alkmaar. Soms verdwaalt men in het woud van informatiebronnen. Knooppunt Dementie wil hierin voor de regio Alkmaar een faciliterende rol spelen.