Veel gestelde vragen

Algemene vragen over dementie
Vergeetachtigheid of dementie?
Wat zijn de signalen van dementie?
Merkt iemand zelf dat hij/zij dementie heeft?
Wat zijn oorzaken van vergeetachtigheid?
Wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie?
Vormen van dementie
Wat betekent dementie voor jonge mensen met dementie?
Casemanager dementie
Waarom is een casemanager zo belangrijk?
Wat kan ik het beste doen als
Als ik met iemand met dementie met vakantie wil?
Mijn vader geen andere mensen in huis wil?
Mijn moeder niet naar de dagopvang wil?
Mijn moeder ervan overtuigd is dat haar ouders nog leven, terwijl ze allang overleden zijn?
Ik zonder dementerende partner op vakantie wil?
Ik te maken krijg met huiselijk geweld
Levenseinde
Wanneer is euthanasie niet meer mogelijk?
Hoe is de zorg bij het levenseinde?
Wetten en regelingen
Hoe wordt de zorg voor mensen met dementie vergoed?
Kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen?
Juridische zaken
Hoe kan ik de financiële zaken voor iemand met dementie regelen?
Is iemand met dementie ook wilsonbekwaam?