Vastleggen van wensen en behoefte

  • Zorg ervoor dat belangrijke documenten op orde zijn en gemakkelijk gevonden kunnen worden (hypotheekakte, huurovereenkomst, verzekeringspolissen).
  • Regel zo veel mogelijk automatische betaling van uw vaste lasten.
  • Zorg voor een volmacht, waarin u een of twee mensen aanwijst die uw financiële zaken in uw belang beheren als u dat niet meer kunt.
  • Bepaal wie te zijner tijd mentorschap en/of bewindvoering voor u zou kunnen voeren en bespreek dit met de betrokkenen.
  • Stel een wilsverklaring op (behandelverklaring, euthanasieverzoek, levensverklaring, niet-reanimeren verklaring). Het is van groot belang dat deze wilsverklaringen regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar) opnieuw worden doorgesproken met familie en huisarts.
  • Laat een testament maken of als u dat al hebt gedaan, ga na of u het nog met de inhoud ervan eens bent.