Hulp voor partners en mantelzorgers

Als partner of mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Alkmaar om deze broodnodige steun te vinden.

Lotgenotencontact

Voor partners en mantelzorgers en familie van mensen met dementie zijn er in de regio Alkmaar lotgenotengroepen die door afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland worden aangeboden. Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner of familielid en de emotionele gevolgen van dementie. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Voor een overzicht van lotgenotengroepen in de regio Alkmaar: zie Lotgenotencontact

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het Mantelzorgcentrum is actief in de regio’s Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland. Het Mantelzorgcentrum ontvangen subsidies van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Dankzij deze subsidies kunnen zij mantelzorgers uit deze gemeenten steunen en hen een divers aanbod van activiteiten bieden. Bent u mantelzorger uit een van bovenstaande gemeenten? Dan kunt u zich gratis inschrijven bij het Mantelzorgcentrum: info@mantelzorgcentrum.nl. Zij houden u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van het mantelzorgcompliment en van alle andere zaken die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn.

Mantelzorgnieuwsbrief Familias

Heeft u vragen over dementie en de manier waarop u het beste voor uw naaste kunt zorgen? Wilt u weten hoe andere mantelzorgers dit aanpakken? Of bent u benieuwd hoe u en uw naaste met dementie ondersteuning kunnen krijgen in de regio Noord-Holland Noord? Daarvoor heeft het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord de digitale mantelzorgnieuwsbrief Familias in het leven geroepen. Familias is gratis en verschijnt 5 keer per jaar. De redactie van de Familias wordt gevormd door medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Voor meer informatie: klik HIER

Knooppunt Dementie
Vaak horen we van mensen dat ze door de bomen het bos niet meer zien, zowel van mensen met geheugen problemen en (beginnende) dementie als hun mantelzorgers.

Iedereen met vragen over dit thema kan terecht bij Knooppunt Dementie. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten rondom dementie in de regio, de rol van de huisarts, casemanagers, dagbesteding of kleinschalig wonen.

Knooppunt Dementie bestaat o.a. uit deze website maar ook voor een persoonlijk contact kunt u bij het knooppunt terecht. Er zijn namelijk verschillende inlooppunten in de regio. 

Naast informatie bieden de medewerkers van het knooppunt ook een luisterend oor en kunnen zij advies geven. Meer info (072) 5117311 en info@knooppuntdementie.nl

Odensehuis

Het Odensehuis Alkmaar is een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie, hun partners, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich ‘thuis’ kunnen voelen. 

Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. In het Odensehuis kunt u gelijkgestemden ontmoeten, in een huiselijke en veilige sfeer. Een kop koffie en een praatje? Mantelzorgondersteuning? Samen lunchen? Meedoen aan de afwisselende activiteiten? Of zelf een activiteit bedenken? Veel kan en niets moet. Bij Odensehuis Alkmaar kunt u zichzelf zijn - en doen wat u leuk vindt.

Het is nogal wat, als u of uw naaste te maken krijgt met een haperend geheugen. Het is dan extra fijn om een plek te hebben waar u zich thuis voelt. Waar mensen u begrijpen en u uw ervaringen kunt delen. 

Wanneer en waar:

  • Wijkcentrum Mare Nostrum : Maandag van 10:00 tot 14:00 uur 
  • Wijkcentrum De Oever : Dinsdag van 12:00 tot 16:00 uur 
  • Wijkcentrum De Oever : Donderdag van 12:00 tot 16:00 uur 
  • Wijkcentrum De Alkenhorst : Vrijdag van 10:00 tot 13.30 uur

Info: (072) 511 7311 - odensehuis@de-oever.nl