Hulp voor partners en mantelzorgers

Als partner of mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Alkmaar om deze broodnodige steun te vinden.

Lotgenotencontact

Voor partners en mantelzorgers en familie van mensen met dementie zijn er in de regio Alkmaar lotgenotengroepen die door afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland worden aangeboden. Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner of familielid en de emotionele gevolgen van dementie. Het gaat om maandelijkse bijeenkomsten van 2 uur overdag. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Voor een overzicht van lotgenotengroepen in de regio Alkmaar: zie het Tabblad Lotgenotencontact op deze site.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Op de site van het Mantelzorgcentrum: ´Het Mantelzorgcentrum is actief in de regio’s Noord Kennemerland en Kop van Noord-Holland. Wij ontvangen subsidies van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Dankzij de subsidies kunnen wij mantelzorgers uit deze gemeenten steunen en hen een divers aanbod van activiteiten bieden. Bent u mantelzorger uit een van bovenstaande gemeenten? Laat u dan gratis inschrijven bij het Mantelzorgcentrum: info@mantelzorgcentrum.nl. Wij houden u via onze elektronische nieuwsbrief op de hoogte van het mantelzorgcompliment en van alle andere zaken die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn. Voor meer informatie: klik HIER

Mantelzorgnieuwsbrief Familias

Heeft u vragen over dementie en de manier waarop u het beste voor uw naaste kunt zorgen? Wilt u weten hoe andere mantelzorgers dit aanpakken? Of bent u benieuwd hoe u en uw naaste met dementie ondersteuning kunnen krijgen in de regio Noord-Holand Noord? Daarvoor heeft het Netwerk Dementie Noord/Holland Noord de digitale mantelzorgnieuwsbrief Familias in het leven geroepen. Familias is gratis en verschijnt 5 keer per jaar. De redactie van de Familias wordt gevormd door medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Voor meer informatie: klik HIER

Tijdelijke hulp - respijtzorg (zie ook bij Logeervoorzieningen/respijtzorg)

Heeft u af en toe de behoefte om er even tussen uit te gaan? Even lekker op vakantie? U kunt er dan voor kiezen de zorgtaken tijdelijk uit te besteden aan een beroepskracht of vrijwilliger. Zo krijgt u als naaste een adempauze, oftewel even respijt van de zorg. Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger.  Respijtzorg kan zowel in eigen huis plaatsvinden (door vrijwilligers of medewerkers van thuiszorgorganisaties) als buitenshuis (meestal onder professionele begeleiding). Respijtzorg kan verschillende perioden omvatten, van een paar dagdelen tot een aantal weken. Elke ondersteuning, hoe klein ook, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van u als mantelzorger. In de regio Alkmaar wordt het aanbod verzorgd door het RESPIJTHUIS. Landelijk is er de stichting HANDEN IN HUIS.                                                                                                                                                                  HerfstZorg en ZorgMies HerfstZorg en ZorgMies zijn gespecialiseerd in particuliere mantelzorg op maat, zodat ouderen in staat worden gesteld om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Zij ondersteunen natuurlijke mantelzorgers door hen bijvoorbeeld te helpen om de zorg voor hun naaste met werk en privéleven te combineren. Veel van hun medewerkers hebben voor dit beroep gekozen nadat ze ervaring hebben opgedaan als mantelzorger voor een naaste. Daardoor weten ze als geen ander hoe ze de natuurlijke mantelzorger zo goed mogelijk kunnen bijstaan. Onze particuliere mantelzorgers leveren geen medische zorg, maar weten wel de zorginstanties te vinden als de situatie dat vereist. Voor informatie over HerfstZorg: klik HIER   Voor informatie over ZorgMies: klik HIER                 

Op vakantie met of zonder uw partner

Veel verzorgers van mensen met dementie ontzeggen zich het recht op vakantie, terwijl dit juist zo belangrijk is om tot rust te komen en weer op te laden. U kunt er voor kiezen samen met uw naaste op vakantie te gaan, waarbij anderen de zorg voor uw partner overnemen. Of als u zonder partner wilt kan er iemand de zorg van uw partner overnemen.   Voor meer informatie: zie het VAKANTIEBUREAU  of  ALLEGOEDS vakanties.                                  

Direct hulp nodig? Crisis in de thuissituatie?

Zoekt u per direct vervangende zorg? Omdat u er even helemaal doorheen zit? Of omdat u bijvoorbeeld ziek bent en de zorg per direct moet overdragen? Dan kunt u het volgende doen: - vraag in uw omgeving om hulp, - neem contact op met uw huisarts of sociaal wijkteam, - neem contact op met mantelzorgondersteuning bij u in de buurt. Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen hebben mogelijkheid tot het bieden van crisisopvang. Uw casemanager dementie of uw huisarts kan u hierbij ondersteunen. Of mensen uit uw omgeving. Mensen zijn vaak graag bereid om te helpen. Wil je contact opnemen met Alzheimer Nederland? Zij zijn je graag van dienst! Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur is Alzheimer Nederland bereikbaar via telefoonnummer 033-303 25 02. Bij spoed kunt u ook altijd 112 bellen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering zijn er mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen via respijtzorg. Ook zijn vergoedingen mogelijk voor de mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen. Op de site Zorgwijzer.nl vindt u verzekeraars die een dekking bieden voor hulp bij mantelzorg vanuit de aanvullende zorgverzekering.

 

KnooppuntDementie is actief in