Hulp voor partners en mantelzorgers

Als partner of mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Alkmaar om deze broodnodige steun te vinden.

Lotgenotencontact

Voor partners en mantelzorgers en familie van mensen met dementie zijn er in de regio Alkmaar lotgenotengroepen die door afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland worden aangeboden. Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner of familielid en de emotionele gevolgen van dementie. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Voor een overzicht van lotgenotengroepen in de regio Alkmaar: zie Lotgenotencontact

Ondersteuning voor mantelzorgers

logoHet Mantelzorgcentrum is actief in de regio’s Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland. Het Mantelzorgcentrum ontvangen subsidies van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Dankzij deze subsidies kunnen zij mantelzorgers uit deze gemeenten steunen en hen een divers aanbod van activiteiten bieden. Bent u mantelzorger uit een van bovenstaande gemeenten? Dan kunt u zich gratis inschrijven bij het Mantelzorgcentrum: info@mantelzorgcentrum.nl. Zij houden u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van het mantelzorgcompliment en van alle andere zaken die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn.

Mantelzorgnieuwsbrief Familias

Schermafbeelding 2022-11-24 om 11Heeft u vragen over dementie en de manier waarop u het beste voor uw naaste kunt zorgen? Wilt u weten hoe andere mantelzorgers dit aanpakken? Of bent u benieuwd hoe u en uw naaste met dementie ondersteuning kunnen krijgen in de regio Noord-Holland Noord? Daarvoor heeft het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord de digitale mantelzorgnieuwsbrief Familias in het leven geroepen. Familias is gratis en verschijnt 5 keer per jaar. De redactie van de Familias wordt gevormd door medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. 

Odensehuis

Afbeelding1Is een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten, samen lunchen, lachen en ontspannen. Waar je merkt dat het prettig is om actief bezig te zijn met dingen die je interesseren. Er is een open sfeer, iedereen is welkom en mag er zijn.

Vergeetachtigheid
Als je te maken krijgt met vergeetachtigheid is het belangrijk dat je merkt dat jouw levenservaring waardevol is en dat er ook veel dingen zijn die je kunt blijven doen. Dat mensen blij zijn als je er bent. Bij het Odensehuis weten mensen uit eigen ervaring hoe het is om met vergeetachtigheid te maken te krijgen. We vinden het belangrijk dat mensen weten dat er veel mogelijk is om een leuk leven te hebben en dat je zelf veel kan doen om je leven in te richten zoals jij dat het wil. 

Activiteiten
Met elkaar kiezen wat we gaan doen. Maar als er een keer een activiteit is die je niet aanspreekt is er altijd ruimte om iets ander te doen. Ook alleen langskomen voor een kop koffie of soep vinden we prima.

Ria (63): “Ik red het prima thuis, maar soms mis ik toch wel tips hoe ik om kan gaan met mijn vergeetachtigheid. Nu ga ik naar het Odensehuis in wijkcentrum De Oever waar ik andere mensen ontmoet die hier ook mee te maken hebben. We lunchen samen en iedere week doen we een activiteit. Soms wil ik liever wandelen of puzzelen of gewoon lekker praten over van alles en dat kan ook.  Als ik vragen heb over mijn vergeetachtigheid dan kan ik die gewoon stellen en zijn er mensen die met me meedenken.”

Henk: “Ik kan hier lachen en praten met mensen, we eten samen en zijn bezig met allerlei activiteiten. Dat vind ik gezellig. Thuis is het stil. De eerste keer vond ik het wel spannend om in mijn eentje naar een nieuwe groep te gaan, dat mijn partner toen meeging maakte het voor mij makkelijker om de eerste stap te zetten. Heel fijn dat ik elke week wordt opgehaald door een vrijwilliger want het is me net te ingewikkeld om alleen te komen.“

Informatie
Natuurlijk kunnen we je ook informatie geven over geheugenproblemen en beginnende dementie en hoe je daar mee om kan gaan en welke hulp beschikbaar is. Hoe je kunt blijven deelnemen aan het leven in de buurt en je contacten met vrienden en familie kunt onderhouden. Ook partner en familie zijn ook welkom met hun vragen. 

Wanneer en waar: