Thuiszorg en begeleiding 

Wanneer dagelijkse handelingen, zoals aankleden, boodschappen doen, koken of het tijdig innemen van medicijnen, lastig worden kan de hulp van de thuiszorg ingeroepen worden. De organisaties voor thuiszorg in de regio hebben teams die zijn gespecialiseerd in het verzorgen van en omgaan met cliënten bij wie de diagnose dementie gesteld is.

knooppuntdementie-cat-zorgU kunt hulp krijgen bij

het huishouden, persoonlijke verzorging, het organiseren van praktische zaken, begeleiding bij dagelijkse bezigheden of verpleging. Er is tijd en aandacht voor zowel de cliënt als de mantelzorger. Afhankelijk van de hulpvraag kan 1 x per week hulp worden gegeven, maar ook 3x per dag. De aanvraag voor thuiszorg kan door de casemanager worden geregeld. In de regio Alkmaar bieden verschillende organisaties deze thuiszorg en begeleiding. U vindt ze in onderstaand overzicht. Door op de organisatie te klikken vindt u een overzicht van hun aanbod. 

Thuiszorgorganisaties  

plaats
Organisatie
Toelichting
Alkmaar
Er wordt eengevarieerdprogrammageboden waargeheugentraining, beweging,valpreventie,muziek encreativiteitonderdeel zijnvan hetaanbod. Dit in combinatie met andere activiteiten die bedoeld zijn om de cliënt te stimuleren en daarmee het dementie proces te vertragen.
Alkmaar
De mensen diehet Binnenhofbezoekenhebben lichteondersteuningnodig bij deinvulling vanhun dag.Tijdens hetkopje koffiebesluiten dedeelnemersgezamenlijkwat ze die daggaan doen. 
Alkmaar
Er zijn recreatieve mogelijkheden, zoalsspelletjes, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, bezoek aan de markt of eenwandeling. Erwordtgezelligheidgeboden ensoms zijn ercontacten metde mensen uithet huis bijgezamenlijkeactiviteiten.Tussen demiddag wordter gezamenlijkwarm gegeten
Alkmaar
Er zijn recreatieve mogelijkheden, zoals spelletjes,
creative activiteiten, bewegingsactiviteiten, bezoek aan de markt of eenwandeling. Er wordt gezelligheid geboden en soms zijn er contacten met de mensen uit het huis bij gezamenlijke activiteiten.Tussen de middag wordt er gezamenlijk warm gegeten
Alkmaar 
De Kunstbron Artiance
De Kunstbron is voor volwassenen die te maken hebben met achteruitgang van functioneren/vitaliteit en behoefte hebben om ineen open omgeving/groep met kunst bezig te zijn. Er wordt geen lesgegeven in traditionele zin maar deelnemers krijgen de vrijheid om hun eigenspoor te volgenen te werken met materialen en thema’s naar eigen keuze.
Alkmaar 
In een gezellig woonhuis in de Alkmaarse wijk Overdie bevindt zich Onmoetings plek DeHoutduif. Nog thuiswonende ouderen met geheugenproblemen kunnen hier zes dagen per week op een prettige manier hun dag doorbrengen. Zij doen dit midden in de wijk
Alkmaar 
Het Odensehuis is een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten, samen lunchen, lachen en ontspannen.
Alkmaar
Het Wijkcentrum Mare Nostrum biedt aan mensen met beginnende dementie en lichte geheugenproblematiek de mogelijkheid om onder groepsbegeleiding wekelijks deel te nemen aan diverse activiteiten.
Alkmaar 
Het Odensehuis is er voor inwoners uit Alkmaar met vergeetachtigheid of beginnende dementie en mantelzorgers. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en actief bezig kunt zijn. Kom gerust even binnen om kennis te maken.
Regionale/Landelijke organisaties 
Tzorg biedt huishoudelijke ondersteuning en is actief in Alkmaar, Bergen en Heiloo. Tzorg helpt ook bij het aanvragen van een indicatie.
Bergen
De Beukennoot is bestemd voor ouderen met geheugenproblemen die nog thuiswonen. Het is geschikt voormensen met beginnende Dementie maar ook mensen met een meergevorderd beeld kunnen hier terecht. Er is deskundig personeel aanwezig, de groepen zijn kleinen er is continu toezicht.