Ik twijfel of iemand uit mijn omgeving dementie heeft

U kunt een ‘niet pluis’ gevoel hebben over iemand in uw omgeving. Dit gevoel maakt u misschien onzeker en ongerust. Daarnaast is dementie voor sommige mensen een lastig bespreekbaar onderwerp. U en de persoon waar u signalen ziet, hebben er baat bij dat de veranderingen en/of zorgen te bespreken en elkaar serieus te nemen. Daarnaast is een tijdige diagnose belangrijk, want hierdoor komt er duidelijkheid en kunnen er zaken geregeld worden. 

Signalen die kunnen wijzen op dementie zijn:

Vergeetachtigheid 

Bij het ouder worden gaat men dingen vergeten. Dat is normaal en er valt vaak goed mee te leven, speciale hulp is niet nodig. Dementie is meer dan vergeetachtigheid. Nieuwe informatie, belangrijke data of gebeurtenissen worden vergeten, dezelfde vraag wordt steeds opnieuw gesteld. Ook kan men dingen kwijtraken doordat men niet meer weet waar ze zijn neergelegd.

Problemen met dagelijkse handelingen en spullen

Knooppunt dementie Wat is dementieGewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby's en de financiën regelen. Ook zaken die gepland moeten worden of in een bepaalde volgorde uitgevoerd, leveren problemen op, bijvoorbeeld het zetten van koffie of het bereiden van een maaltijd. Men kan spullen op vreemde plekken leggen, bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast of een boek in de oven. Vergissing met tijd en plaats

Het is normaal als mensen even niet weten welke dag het is of een keer niet meer weet waar iemand naartoe liep. Maar bij beginnende dementie gebeurt dit steeds vaker. Het besef van tijd wordt minder en uren lijken soms minuten. Ook het vinden van de weg wordt moeilijker. Mensen vergeten soms waar ze zijn of hoe ze ergens gekomen zijn.

Taalproblemen 

Met dementie kan het moeilijk zijn om een gesprek te volgen. Mensen kunnen bijvoorbeeld midden in een gesprek stoppen met praten en niet meer weten hoe ze verder moeten, of herhalen wat al gezegd is. Ook worden eenvoudige woorden soms vergeten en komt men steeds moeilijker op namen. Praten gaat ook minder vloeiend.

Beoordelingsvermogen

Bij dementie wordt het steeds lastiger om situaties goed in te schatten en om de juiste keuzes te maken. Zo worden aanbiedingen in bijvoorbeeld een tijdschrift soms slecht ingeschat en zo wordt veel geld uitgegeven. Ook bij het doen van boodschappen wordt soms teveel gekocht of spullen die men niet nodig heeft.

Veranderingen in gedrag en karakter 

Het kan gebeuren dat het gedrag en karakter van iemand verandert. Mensen kunnen bijvoorbeeld verward, achterdochtig, depressief of angstig worden. Zonder duidelijke aanleiding wisselt de stemming: het ene moment is iemand rustig en dan opeens verdrietig of kwaad. Een ander symptoom van dementie is onrust. Deze onrust kan ook leiden tot slaapproblemen. Ook kan het dag-nachtritme omkeren met slaperigheid overdag en activiteit 's nachts. Mensen kunnen problemen ondervinden bij hobby's en sport en het voeren van gesprekken. Sommige mensen trekken zich vaker terug uit sociale contacten en ondernemen minder dan voorheen. Ook kunnen mensen urenlang voor de televisie zitten en veel langer slapen dan gewoonlijk. Voor een buitenstaander lijkt het misschien luiheid of gebrek aan interesse, maar het kan een vorm van faalangst zijn. 

Visuele problemen 

Voor sommige mensen zijn visuele problemen een symptoom van dementie. Bijvoorbeeld problemen bij het lezen, afstand inschatten en het onderscheiden van kleur of contrast. Ook komt het voor dat men zichzelf niet herkent als ze langs een spiegel lopen.