Ergotherapie

Ergotherapeuten helpen mensen om de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen. De ergotherapeut helpt u en uw naaste bij activiteiten die niet meer goed lukken. Denk bijvoorbeeld aan koken, de weg in huis weer vinden of aankleden. Daarnaast kan een ergotherapeut beoordelen of u beugels nodig heeft in de douche en of er valgevaar is door drempels of kleedjes. De ergotherapeut bekijkt ook of een scootmobiel of ander vervoermiddel handig is voor u.

Specifieke deskundigheid

Bij lichte tot matige dementie wordt gewerkt volgens de EDOMAH-richtlijn

Dit betekent Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger aan Huis. Deze richtlijn is ontwikkeld in het UMC Nijmegen en is gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Heel belangrijk is dat zowel de persoon met dementie als zijn mantelzorger even belangrijk zijn voor de ergotherapeut. Na enkele gesprekken wordt een werkplan met haalbare doelen opgesteld. Bij personen die in een verder stadium van dementie zijn gekomen, ligt de nadruk op het instrueren van de mantelzorger. Het bieden van comfort en zorg dragen voor de veiligheid van de persoon met dementie staan meer op de voorgrond. Vaak moeten meer hulpmiddelen worden ingeschakeld om de mantelzorger te ontlasten. 

Verwijzing

Uw casemanager kan u adviseren welke ergotherapeut voor u van belang kan zijn. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de ergotherapeut. De ergotherapeut is ook direct, zonder verwijzing, toegankelijk. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Per kalenderjaar wordt tien uur ergotherapie aan huis vergoed. In eerste instantie wordt wel het eigen risico aangesproken, als dit nog niet op is. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u bovenop de uren van de basisverzekering extra ergotherapie vergoed krijgen. Bij sommige verzekeringen wordt er 2 uur ergotherapie voor de mantelzorger vergoed. Voor meer informatie: zie de website van Magentazorg

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeraar.