Wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie. Een aantal wijkverpleegkundigen heeft ook een signalerende rol in de wijk. Zij hebben nauwe contacten met huisartsen, apothekers en zorg- en welzijnsorganisaties. De zorgverzekeraar vergoedt de wijkverpleging. U betaalt geen eigen risico. De wijkverpleegkundige bepaalt wat u nodig heeft (indicatie) en regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. In onderstaande tabel vindt u per gemeente de link naar wijkverpleging en aanvullende informatie daarover.

gemeente
wijkverpleging
aanvullende informatie
Alkmaar
Informatie over wijkverpleging aanvragen in de gemeente Alkmaar 
De site van de gemeente geeft informatie over de wijkindeling en de contactpersonen in de regio Alkmaar
Bergen
Informatie over wijkverpleging aanvragen in de gemeente Bergen 
Voor contact met het sociaal team 
Dijk en Waard 
Informatie over aanvragen wijkverpleging in de gemeente Dijk en Waard
De site geeft informatie over de wijkverpleging en de manier van aanvragen
Heiloo
Informatie over aanvragen van wijkverpleging in de gemeente Heiloo 
Voor contact met het sociaal team