Casemanager

Wat doet een casemanager voor u?

knooppuntdementie CasemanagerEen casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt u bij het maken van keuzes. Ook biedt een casemanager een luisterend oor en begeleiding bij de emotionele kant van het omgaan met dementie en de gevolgen daarvan. De casemanager organiseert ook wel bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten.Als u een casemanager heeft dan bespreekt u samen hoe en hoe vaak het contact plaats vindt. Ook kijkt u samen aan welk vorm van ondersteuning en zorg u behoefte heeft. Dit wordt opgenomen in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager de gekozen ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

Voor wie?

In de regio Alkmaar kan iedereen met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose ‘dementie' is gesteld een casemanager toegewezen krijgen.

Hoe vraagt u een casemanager aan?

De huisarts kan een casemanager aanvragen bij een aanbieder in de regio. In de regio Alkmaar is dit meestal GeriantOok kan de wijkverpleegkundige een indicatie voor casemanagement geven en een aanbieder aanbevelen. Zelf kunt u ook op zoek gaan naar een casemanager op de website van Dementie Netwerk Nederland

.