Van huisarts naar specialist

De huisarts kan voor het stellen van de diagnose dementie of voor verder onderzoek doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling, bijvoorbeeld de afdeling geriatrie van een ziekenhuis - een ambulant geriatrisch team met een specialist ouderengeneeskunde. In de meeste gevallen zal een multidisciplinair team de diagnose stellen. Hierin zitten meestal verschillende artsen (geriater en/of een 

Knooppunt dementie Van huisarts naar specialistspecialist ouderengeneeskunde), een psycholoog, een maatschappelijk werkende en een verpleegkundige. De genoemde professionals verzamelen tegelijkertijd, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de diagnose: gegevens over de ziektegeschiedenis, gedragsveranderingen, draaglast van de familie en mogelijkheden voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, intellectueel functioneren, gegevens over het dagelijks functioneren etc. De volgende onderzoeken kunnen worden gedaan:

·Bloedonderzoek: om uit te sluiten dat vitaminetekort, bloedarmoede, suikerziekte of ziekten aan organen zoals de schildklier, de nieren of de lever de oorzaak van de klachten is.

  • Neurologisch onderzoek: hierbij wordt de werking van het zenuwstelsel onderzocht.
  • Neuropsychologisch onderzoek: een gesprek met een psycholoog waarbij met behulp van allerlei testen bepaalde functies van de hersenen onderzocht worden.
  • Beeldvormend onderzoek (MRI-scan): hierbij wordt een soort foto van de hersenen gemaakt en kunnen bijvoorbeeld hersentumoren of hersenbloedingen worden opgespoord.
  • EEG (hersenfilmpje): hierbij wordt de hersenactiviteit gemeten. Met behulp van deze techniek kan een epileptische aandoening worden vastgesteld. Ook andere zeldzame aandoeningen kunnen worden uitgesloten, zoals Creutzfeldt-Jakob. Dit onderzoek vindt alleen op indicatie plaats.
  • PET- of SPECT-scan: in beide beeldvormende technieken wordt radioactief materiaal in de bloedbaan ingebracht om specifieke afwijkingen in de hersenen op te sporen. Deze onderzoeken vinden alleen bij specifieke indicaties plaats.

Op basis van de (bovenstaande) onderzoeken en gesprekken stelt het team vast of er sprake is van dementie en welke vorm van dementie het is.