Vastleggen van wensen en behoefte 

  Er kan een moment komen dat u door dementie persoonlijke en financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Het is prettig om vooraf bepaalde zaken goed te regelen en te bespreken met mensen om u heen.Ook nadat de diagnose dementie is gesteld blijft u wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. De vraag is dan of u de gevolgen van het eigen handelen, situatie of beslissing nog kan begrijpen. U kunt zelf de regie nemen en bij de notaris in een volmacht of levenstestament vastleggen wie uw financiële belangen vertegenwoordigt. Ook de vertegenwoordiging voor medische beslissingen kan worden vast gelegd. Als het onduidelijk is of iemand nog wilsbekwaam is, kan een gespecialiseerde arts om een oordeel worden gevraagd. 

  • Zorg ervoor dat belangrijke documenten op orde zijn en gemakkelijk gevonden kunnen worden (hypotheekakte, huurovereenkomst, verzekeringspolissen).
  • Regel zo veel mogelijk automatische betaling van uw vaste lasten.
  • Zorg voor een volmacht, waarin u een of twee mensen aanwijst die uw financiële zaken in uw belang beheren als u dat niet meer kunt.
  • Bepaal wie te zijner tijd mentorschap en/of bewindvoering voor u zou kunnen voeren en bespreek dit met de betrokkenen.
  • Stel een wilsverklaring op (behandelverklaring, euthanasieverzoek, levensverklaring, niet-reanimeren verklaring). Het is van groot belang dat deze wilsverklaringen regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar) opnieuw worden doorgesproken met familie en huisarts.
  • Laat een testament maken of als u dat al hebt gedaan, ga na of u het nog met de inhoud ervan eens bent.

  Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen die persoonlijke en/of financiele zaken niet meer zelf kan regelen: 

  knooppuntdementie-handen  Mentorschap

  Als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt. De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen. 


  Bewind
   

  Als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet. 

  Curatele 

  Als iemand zowel zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken. Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren.