Na de diagnose

Na het stellen van de diagnose kunnen er talloze vragen bij u als naaste opkomen zoals: 

  • Hoe kunt u omgaan met de veranderingen waarmee u te maken krijgt?
  • Wat komt er op u af?
  • Hoe gaat u als naaste met de ziekte om?
  • Waar kunnen jullie hulp krijgen?

knooppuntdementie-cat-zorgIn het gesprek over de diagnose wordt ook besproken welke zorg en ondersteuning ingezet kan worden nu de diagnose gesteld is. Als eerste zal dan aangeboden worden om jullie in contact te brengen met een casemanager dementie. Dit is een zorgverlener die het aanspreekpunt wordt en die op de hoogte is van alle mogelijkheden om ondersteuning in te zetten en die dit kan regelen. Ook wordt geadviseerd de omgeving verder op de hoogte te brengen. 


Familie, vrienden en buren

Als mensen om de persoon met dementie heen weten dat hij/zij lijdt aan dementie, welke verschijnselen er bij deze ziekte kunnen optreden en wat dat betekent, zullen zij het gedrag beter begrijpen en daar beter mee om kunnen gaan. Dit kan onder meer irritaties door onbegrip over en weer voorkomen. Door met anderen over de ziekte te praten en daarbij ook aan te geven welke behoeften er zijn, kunnen de mensen om de persoon met dementie verschillende dingen oppakken. Door dit samen met anderen te doen zal de zorg lichter worden.