Logeervoorzieningen/respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger.  Respijtzorg kan zowel in eigen huis plaatsvinden (door vrijwilligers of medewerkers van thuiszorgorganisaties) als buitenshuis (meestal onder professionele begeleiding). Respijtzorg kan verschillende perioden omvatten, van een paar dagdelen tot een aantal weken. Elke ondersteuning, hoe klein ook, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van u als mantelzorger.

Alkmaar Respijthuis

Hier kunnen mensen logeren die zorg nodig hebben. Volwassenen met een chronische ziekte of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken. Mensen kunnen in het Respijthuis particulier verblijven, óf met een WMO-, WLZ- of PGB-indicatie. Een dagdeel; ochtend, middag of een avond is ook mogelijk. Als u voor iemand zorgt is het belangrijk dat u in balans blijft. Wilt u even bijtanken, dan kan degene voor wie u zorgt tijdelijk in het Respijthuis logeren. In het Respijthuis Alkmaar zijn ruim 65 vrijwilligers betrokken om gasten en mantelzorgers te ondersteunen. Voor informatie: klik

HIER

Egmond-Binnen 't Huis Lioba

‘tHuis Lioba is een warm en gastvrij, tijdelijk verblijf voor ongeneeslijk zieke mensen. In de prachtige gemoderniseerde vleugel bij het Liobaklooster in het Egmonds duin- en bosgebied kunnen onze gasten op adem komen. Wij nemen de zorg tijdelijk over van gezin, familie en vrienden. Zo kan ieder even op adem komen. Voor informatie: klik

HIER

Respijtpunt Heiloo

In Heiloo is een Respijtpunt beschikbaar met informatie over het eigen zorgaanbod en een overzicht van regionale mogelijkheden. Voor meer informatie: klik

HIER

Warm Thuis - Oterleek

Op de locaties van WarmThuis bestaat voor mensen met dementie de mogelijkheid om te logeren voor een periode van maximaal drie weken. In bijzondere situaties is verlenging met nog eens drie weken mogelijk. Het logeren is bedoeld om de partner en/of mantelzorgers op adem te laten komen. WarmThuis zorgt met aandacht, zorgzaamheid en deskundige- en gespecialiseerde zorg voor de mensen die komen logeren. De logeerhuizen zijn bijna het hele jaar geopend. Voor meer informatie: klik

HIER

Herfstzorg

Is er al een vaste mantelzorger maar gaat deze op vakantie of is de belasting te zwaar, HerfstZorg neemt dan de zorg, tijdelijk, of voor langere tijd van deze mantelzorger over. Voor meer informatie: klik

HIER

Zuster Jansen

Een landelijk werkende organisatie die respijtzorg aan huis levert b.v. in de vorm van waaknachten. Voor meer informatie: klik

HIER

Overige informatie

Het Mantelzorgcentrum kan ondersteunen bij het vinden van respijtzorg. Voor meer informatie: klik

HIER

 

KnooppuntDementie is actief in