Dementie bij migranten

Knooppunt dementie Waarom is tijdige diagnose belangrijkSteeds meer mensen krijgen met dementie te maken. Dat komt door de vergrijzing. Ook zijn er steeds meer oudere migranten. In 2030 is 1 op de 3 65-plussers migrant in de vier grote steden. Bovendien verwacht Alzheimer Nederland een toename van 114% van de groep migranten met dementie. 

Met deze ‘gekleurde vergrijzing’ groeit de behoefte aan cultuurspecifieke dementiezorg- en ondersteuning (bron: dementiezorgvoorelkaar.nl). In de regio Alkmaar is specifieke kennis en ervaring op dit gebied aanwezig bij Geriant. Daarnaast zet het landelijk expertisecentrum Pharos zich actief in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland. Dat doen zij onder meer via onderzoek, advies, trainingen en bijeenkomsten. Alzheimer Nederland heeft veel materialen beschikbaar in b.v. Turks, Marokkaans.