Naar de huisarts

Knooppunt dementie Naar de huisartsDe eerste stap op weg naar meer duidelijkheid en eventueel een diagnose is een bezoek aan uw huisarts. Hij/zij zal uw klachten serieus nemen en onderzoeken of er reden is voor verdere actie. De huisarts zal ook van iemand uit uw directe omgeving willen horen welke verschijnselen deze bij u heeft opgemerkt. Het is daarom raadzaam uw partner, kind of vriend mee te nemen. Iemand met wie u veel contact heeft en die zicht heeft op uw functioneren en de veranderingen die daarin zijn opgetreden. Bespreek van te voren met degene die u vergezelt welke klachten u aan de huisarts gaat vertellen. Soms merkt degene met geheugenproblemen zelf niet dat er wat aan de hand is of hij ontkent de problemen en doet zich beter voor dan hij is. Dan is het voor de mantelzorgers lastig om hun verhaal te doen bij de huisarts. Mantelzorgers voelen zich dan al gauw schuldig dat ze achter de rug om van hun partner/vader of moeder over hem of haar gaan praten. Toch is het voor de huisarts van groot belang dat de mantelzorgers hun verhaal vertellen. De huisarts kan hierdoor een betere inschatting maken van de situatie en het gedrag van de patiënt. Bovendien is het in het belang van de patiënt dat de mantelzorgers tijdig voldoende steun krijgen om de zorg vol te houden. 

De huisarts kan ondersteuning bieden in de vorm van gesprekken met hem/haarzelf of et iemand werkzaam in de dementiezorg. De huisarts kan zelf de diagnose dementie stellen, of kan dat samen doen met de praktijkondersteuner die daar specifiek voor is opgeleid. De huisartsen werken volgens eigen richtlijnen die door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden opgesteld. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. De NHG-standaard Dementie. 

In de regio Alkmaar werken de huisartsen met elkaar samen in HONK (Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland).

Voor een overzicht van de huisartsen.

Een aantal huisartsen heeft extra deskundigheid op het terrein van de ouderenzorg, ze zijn herkenbaar aan het label Ouderenzorg bij de naam van de praktijk. In veel gevallen zal de huisarts u voor de tweede stap doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie. Daar wordt vervolgonderzoek uitgevoerd door een team van specialisten op het gebied van cognitieve stoornissen, waaronder dementie valt. Het doel van het onderzoek dat leidt tot de diagnose is tweeledig:

  1. Vaststellen of er sprake is van dementie of van een andere aandoening
  2. Vaststellen om welke vorm van dementie het (waarschijnlijk) gaat.

1