Deze organisaties in de regio Alkmaar zijn dementievriendelijk

Illustratie Doe Goed Een dementievriendelijke organisatie zet zich zichtbaar in om een veilige omgeving te bieden voor alle klanten, bezoekers of leden, ook als zij dementie hebben. Binnen de organisatie heeft 80% van de medewerkers een training Goed omgaan met dementie gevolgd. Deze training kan online (klik HIER) of op locatie door trainers van Samen dementievriendelijk.
Een dementievriendelijke gemeente gaat nog een stap verder. Zij vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie én de gemeenschap.

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS; het is onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Organisatie
website
waarom dementievriendelijk?
Dementiepodium (Alkmaar)
klik HIER

Onze overtuiging is dat spel en creativiteit de basis vormen voor contact en verbinding tussen mensen. Vanuit die overtuiging is Dementiepodium ontstaan. Dementiepodium is specifiek gericht op alle betrokkenen rondom dementie. Niet alleen mensen met dementie maar ook partners, familie, vrienden en zorgverleners. Onze activiteiten zorgen voor een stuk ontspanning, openheid en zetten mensen in beweging. Hierdoor ontstaan mooie gesprekken en worden emoties gedeeld.
De Alkenhorst (Alkmaar)
 klik HIER
WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel is om de abonnees van WonenPlus te ondersteunen bij het zelfstandig wonen. WonenPlus is er voor mensen die vanwege hun leeftijd of in lichamelijk, verstandelijk of psychisch opzicht, kwetsbaar zijn. Onze vrijwilligers helpen hen aanvullend bij de problemen van alledag.
Hoeverstaete (voorheen De Vleugels Alkmaar)
klik HIER

In Hoeverstaete worden diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten georganiseerd: inloopmiddagen, Reuring in de Hoef en dagbesteding. Gezamenlijk zorgen zij voor een dementievriendelijke woonomgeving voor ouderen met en zonder zorgvraag.
't Rekerheem/de Oldeburgh (Alkmaar-Oudorp)
klik HIER

Alkcare - Wonen & Zorg
Alkcare biedt zorg met verblijf op twee locaties: ’t Rekerheem en de Oldeburgh. Daarnaast heeft Alkcare één wijksteunpunt: de Zonnehof in Koedijk. In haar beide locaties en in de Hofstaete in de wijk Daalmeer zijn thuiszorgteams van Alkcare gehuisvest.
Gemeente Alkmaar
Als wij als samenleving weten hoe om te gaan met mensen met dementie, maken we het voor hen een stukje makkelijker.
GGD HN (Alkmaar)
Omdat wij intensief samenwerken met gemeenten en ketenpartners in de regio heeft de GGD een ambassadeursrol door dementie verder bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij gemeenten en ketenpartners.
Noord-Scharwoude (Langedijk)
Magentazorg Meander LangedijkAan het Zonoord in Noord-Scharwoude staat het appartementencomplex Meander. De bewoners wonen verdeeld over vier ruime zorgwoningen volgens het kleinschalig wonen, midden in de wijk met winkels op loopafstand.
Mondzorg (Alkmaar)
klik HIER


Bij mensen met dementie gaat de algemene gezondheid, maar zeker ook de mondgezondheid achteruit. Het poetsen van de tanden of de gebitsprothese wordt simpelweg vergeten, of men weet niet meer hoe het moet. Ook kan er een droge mond ontstaan, waardoor er gaatjes ontstaan en het tandvlees ontstoken raakt. Goed eten, slikken en praten worden moeilijker en een slechte adem ligt op de loer. Een pijnlijke mond, slechte staat van tanden en kiezen of een slecht passende gebitsprothese kan ervoor zorgen dat kauwen en slikken bemoeilijkt wordt waardoor men slecht eet. Dit kan weer lijden tot ondervoeding en onvoldoende weerstand. Ook
is het voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers fijn om te kunnen praten en knuffelen zonder dat bijvoorbeeld een slechte adem dat in de weg staat!
Oudorperzand (Alkmaar-Oudorp)
klik HIER
Oudorperzand
Oudorperzand is een woonzorglocatie voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke hulpvraag. De locatie heeft 48 zelfstandige appartementen verdeeld over twee woonlagen. De eigentijdse appartementen hebben een woonkamer met keuken, een aparte slaapkamer die zelf in te richten is en een badkamer. Alle benedenwoningen hebben een eigen tuin en de bovenwoningen delen een groot dakterras.
PostaanZee (Bergen - Egmond aan Zee)
klik HIER
Boekenmarkt PostaanZee - Egmond Aan Zee
Stichting PostaanZee wil mensen in beweging brengen en met elkaar verbinden. Wij werken met vrijwilligers en hebben geen winstoogmerk. Iedereen kan bij ons meedoen, (hulp)vragen stellen, boeken en puzzels lenen en mensen ontmoeten.
Rabobank Alkmaar e.o.
klik HIER

Pincode kwijt, pas geblokkeerd, geld vergeten? Rabobank Alkmaar e.o. houdt rekening met mensen met dementie.
Zo heeft de bank haar medewerkers van de bankkantoren in deze regio getraind in dementievriendelijkheid.
Ook is er een aantal diensten als extra ondersteuning.
‘We proberen samen onze klanten zo lang mogelijk financieel zelfredzaam te laten blijven.’
Respijthuis (Alkmaar)
klik HIER

In het Respijthuis Alkmaar kunnen mensen logeren die zorg nodig hebben. Volwassenen met een chronische ziekte of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken. Verblijf kan particulier of met een WMO-, WLZ- of PGB-indicatie. Een dagdeel; ochtend, middag of een avond is ook mogelijk.  Als u voor iemand zorgt is het belangrijk dat u in balans blijft. Wilt u even bijtanken, dan kan degene voor wie u zorgt tijdelijk in het Respijthuis logeren. In het Respijthuis Alkmaar werken ruim 65 vrijwilligers.
Saar aan huis (Alkmaar)
klik HIER

Saar aan Huis Alkmaar is trots op haar grote groep Saars die zich dagelijks inzetten om mensen thuis of in een zorginstelling te ondersteunen. Aanvullende kennis over dementie maakt dat de ruim 80 Saars breed inzetbaar zijn voor de verschillende zorgvragen.
Terramor Uitvaartzorg (Alkmaar)
klik HIER


Dankzij dappere en liefdevolle families ontwikkelden wij in de dagelijkse praktijk een methode voor dementievriendelijke uitvaartzorg. Luisterend naar de wensen en zorgen van familieleden en zoekend in de ervaringen uit de zorg vonden wij werkzame mogelijkheden om een mens met dementie persoonlijk afscheid te laten nemen en onbelemmerd aan de uitvaartbijeenkomst te laten deelnemen. 
Wijkcentrum Daalmeer (Alkmaar)
klik HIER


Sociaal cultureel Wijkcentrum Daalmeer heeft als doel met een breed pakket van activiteiten de zelfredzaamheid en autonomie van de bewoners uit haar wijk te versterken. Ze kunnen zo beter voor zichzelf zorgen en zelf problemen oplossen. Dit doel wordt behaald door de burger in aanraking te brengen met de aspecten van het dagelijks leven.
Wijkcentrum De Oever (Alkmaar-Oudorp)
klik HIER


Wijkcentrum de Oever heeft een verbindende rol met activiteiten georganiseerd van jong tot oud. Ook kunnen verenigingen, clubs, bedrijven en particulieren ruimtes huren. Er zijn ruime en moderne zalen voorzien van apparatuur en meubilair. Daarnaast vormt de Oever zich om tot een netwerkorganisatie.
Vereniging Senioren Dijk en Waard
klik HIER

Senioren Dijk & Waard

 Heerhugowaard is van oorsprong een ‘jonge groeigemeente’. Het aantal inwoners is in de laatste 40 jaar sterk gegroeid, waardoor de bevolkingssamenstelling aan het veranderen is. In Heerhugowaard is het aantal 65-plussers de laatste 10 jaar al toegenomen met 81%, dat is bijna een verdubbeling. De verwachting is dat tot 2040 het aantal 65-plussers nog eens bijna zal verdubbelen (bron: CBS). De gemeente Heerhugowaard is daar echter nog onvoldoende op ingericht. De nadruk ligt veelal op jongeren en gezinnen, terwijl de senioren een steeds grotere rol in onze samenleving innemen en als zodanig mogen worden gezien en gewaardeerd. Daarom is er een verandering nodig. Een verandering in ons denken en in ons handelen. We gaan voor het leggen van verbindingen tussen jong en oud. Wonen
De Pieter Raat Stichting (Heerhugowaard)
klik HIER


Het aantal personen met dementie neemt in Heerhugowaard snel toe. De Pieter Raat Stichting speelt hierop in. Ze is een dementievriendelijke organisatie met een prettige service, juist voor mensen met dementie.
Albert Heijn 't Loo (Heiloo)
klik HIER
Bibliotheek (Heiloo)
klik HIER


Voor iedereen met geheugenproblemen, voor hun mantelzorgers en voor vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden is er de Geheugenbibliotheek: Een speciale collectie (herinnerings-)boeken en voorleesverhalen die – uiteraard - geleend mogen worden.
Maartje de Lint (Heiloo)
klik HIER

Zingen kan een fundamentele rol spelen in de zorg en het welzijn van mensen met dementie. Het activeren van ons ultieme instrument, de stem, brengt een vitale verbinding tot stand brengen tussen verborgen herinneringen en het heden. Door -samen- te zingen worden diverse lichamelijke en hersenfuncties wakker ‘gemasseerd’ en wordt het herstel van interpersoonlijk contact weer mogelijk.
Trefpunt (Heiloo)
klik HIER

Trefpunt Heiloo zet zich al jaren in voor inwoners van Heiloo die geheugenproblemen hebben en hun mantelzorgers. Zo is het Trefpunt gastlocatie voor het Alzheimer Café, organiseert zij vele activiteiten waar ook mensen met geheugenproblemen aan mee kunnen blijven doen. Binnenkort start er een speciale collegereeks en op Wereld-Alzheimerdag bent u van harte welkom op de speciale dansmiddag ‘Let’s twist again’ in de BukBuk. Mantelzorgers worden vanuit het Trefpunt geholpen door vrijwilligers die boodschappen of klusjes in huis overnemen. Vorig jaar is onder de vleugels van het Trefpunt www.respijtpunt.nl gelanceerd waarop een overzicht te vinden is van de vele lokale mogelijkheden om de zorg even uit handen te geven. Ook kan men vanaf vrijdagochtend 28 augustus wekelijks tussen 10.00 – 11.30 uur terecht bij het inloopspreekuur van het Knooppunt Dementie. 
Apotheek Langedijk (Langedijk)
klik HIER
apotheek-langedijk

Cliënttevredenheid is naar onze mening één van de belangrijkste pijlers van een goede apotheek. Een goede voorlichting en een behulpzame houding zijn hiervoor zeer belangrijk, maar tevens beschermen wij natuurlijk ook de privacy van de cliënt.