De verschillende vormen van dementie waarvan Alzheimer de meest voorkomende is.

Alzheimer Café Alkmaar

Gespreksleider: Samantha van Staten
Gastspreker: Pascalle de Graauw-Schmitz, casemanager bij Geriant

Welke dementievormen zijn er naast de ziekte van Alzheimer
Wat betekent dit in het dagelijks leven voor mij, mijn partner en mijn  omgeving.
Hoe ga je hier mee om?

Programma 06 okt 2021
19:00 uur 
inloop
19:30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van de gastspreker
20:00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20:30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21:00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Coordinator

Samantha van Staten
informatie: s.vanstaten@alzheimervrijwilligers.nl
telefoon: 06- 40782561

KnooppuntDementie is actief in