Dementie en domotica

Zijn er mogelijkheden om nachtelijk dwalen te verminderen? In hoeverre kun je als naaste van een persoon met dementie nog je eigen leven leiden? Wat is het effect van domotica op het menselijk contact? Er bestaan uiteenlopende technische mogelijkheden die kunnen ondersteunen bij dementie, in de thuissituatie en in de zorg.

Programma 29 mrt 2016
19.00 uur 
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie 
20.30 uur
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286BA Rijswijk 

Meer informatie

Saskia Rovers: mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl

 

KnooppuntDementie is actief in