Dementie en ontspanning

Alzheimer Café Schoorl (Bergen)

Vanmiddag is toneelgroep 'Ouwe vaten' te gast. Zij speelt twee korte eenakters voor ons. Een stokoude man en een demente vrouw ontmoeten elkaar in de hal van een verzorgingshuis. De oude man beantwoordt helemaal aan het beeld van een cynische heldere gehandicapte man die door zijn kinderen in de steek is gelaten. De vrouw reageert op woorden van de man zonder de context te volgen Zij leeft in haar eigen jeugd. Kern is de eenzaamheid van beiden, die op een verrassende manier wordt opgelost en waarmee het stuk een blij einde kent.

Gespreksleider: Ellen Feenstra

Programma 20 feb 2019
13:30 uur 
Inloop
14:00 uur 
1e Voorstelling door toneelgroep Ouwe vaten: 'Een beetje brood voor de eendjes'
14:45 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
15:00 uur 
2e Voorstelling: 'De laatste lootjes'.
15:30 - 16:00 uur 
Nabespreken van de voorstellingen, Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie

Het Grand Café van het Wijksteunpunt
De Sanderij 7
1871 ER Schoorl

Tel.: 072 – 509 52 67
 

Coördinator

Ton Goosen
a.goosen2@telfort.nl

KnooppuntDementie is actief in