Euthanasie en dementie

Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk?

In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit worden Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd en er wordt in Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. Voor mensen met dementie, die zich niet goed meer kan uiten, rijzen nog extra problemen op: Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? En wat als de huisarts weigert aan zijn/haar verzoek mee te werken? Is de levenseindekliniek dan een oplossing?

We gaan hierover in gesprek met Leonie Vogels, Advies en Procesbegeleiding, verbonden aan de Levenseindekliniek.

Programma 05 apr 2017
19.00 uur 
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

KnooppuntDementie is actief in