In gesprek met mensen met dementie?

Alzheimer Café  Alkmaar

Wat is wel of juist niet helpend. Hoe deel je met elkaar. Zijn er tips?

Contactpersoon: Els Hessing, telefoon: 06 41222100

Programma 03 dec 2024
19:00 uur 
inloop
19:30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van de gastspreker
20:00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20:30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker en verdere discussie 
21:00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie

Wijkcentrum De Oever

Amstelstraat 1 | 1823 EV Alkmaar

Tel: 072 – 5117311

 Let op het kaartje klopt niet

Contactpersoon: Els Hessing, telefoon: 06 41222100

KnooppuntDementie is actief in