Met het oog op de  toekomst kijken naar het verleden

Hoe belangrijk is het om te weten wat iemand met dementie in zijn leven gedaan heeft? Welke muziek was belangrijk? Of wie maakte groot deel uit van iemands leven?

Herinneringen vastleggen kunnen van groot belang zijn in de zorg bij dementie. Hierbij kan gedacht worden aan het vastleggen van herinneren in een levensboek of levensschilderij of door muzikale wensen vast te leggen. In de zorg wordt gezien dat dit niet alleen een geschikt middel is om de dagelijkse zorg en begeleiding te verbeteren, maar ook een manier om contact te maken en houden. Vanavond zal ingegaan worden op hoe herinneringen vastgelegd kunnen worden en hoe dit kan helpen in de zorg bij dementie.  

Programma 09 mei 2017
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in