Muziek en dementie

Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie. Zelfs wanneer de dementie in een vergevorderd stadium is. Muziek kan de stemming beïnvloeden, maar ook een manier zijn om contact te maken. Vaak komen er naar aanleiding van muziek allerlei herinneringen, emoties en verhalen los. Soms ook levert het gewoon alleen maar beleving, plezier en interactie op.

Marga Bult, ambassadeur van Alzheimer Nederland zal het thema toelichten.

Programma 07 jun 2017
19.00 uur 
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

KnooppuntDementie is actief in