Spreken over vergeten

Alzheimer Café Alkmaar

Hoe deel ik wat ik wil achterlaten over wie ik was? Hoe zorgt u er voor dat anderen weten wat u wilt wanneer u het zelf niet goed meer kunt vertellen? Wat vindt u dat anderen moeten weten wat u leuk vindt? Wat is bijvoorbeeld uw lievelingsmuziek? Wat vindt u wel en niet lekker? Het Netwerk Dementie heeft het boekje Spreken over Vergeten ontwikkeld. Onder aanvoering van Paul-Jeroen Verkade van Geriant, heeft een kleine werkgroep met medewerkers het boekje gemaakt met subsidie van het Deltaplan Dementie. De werkgroep bestond uit de organisaties van het Netwerk Dementie NHN: Omring, De Pieter Raat Stichting, Alzheimer Nederland, afdeling West-Friesland en Zorgcirkel, NIVEL en Vilans. Mensen met dementie zelf zijn ook betrokken bij het tot stand komen van het boekje. Voor meer informatie: klik HIER

Gespreksleider is deze avond Pascalle de Graauw - Schmitz, casemanager bij Geriant

Programma 04 dec 2019
19:00 uur 
inloop
19:30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van de spreker
20:00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20:30 uur 
Vragen stellen aan de spreker en verdere discussie met elkaar
21:00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie

"Huis van de wijk" De Alkenhorst
Schelfhoutlaan 4
1816 LG Alkmaar

Tel.: 072-303 00 90

 

Coördinator

Samantha van Staten
samvs@upcmail.nl

KnooppuntDementie is actief in