(Professionele) begeleiding en dementie

Het is niet alleen belangrijk dat u als mantelzorger tijd voor uzelf blijft nemen, maar ook dat u, als dat nodig wordt, hulp inroept. Welke mogelijkheden zijn hiervoor? Hoe is de hulp in de regio georganiseerd? Waar kunt u terecht? We zullen u deze avond wegwijs maken door verschillende mogelijkheden voor professionele begeleiding aan de orde te brengen. 

Programma 12 apr 2016
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma 
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie 
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in