Van liefdesrelatie naar zorgrelatie

Je relatie met de liefde van je leven, waar je alles mee kon delen, verandert naar een relatie waarin je de zorg voor iemand met dementie draagt met alles wat daarbij hoort. Hoe ga je om met deze veranderingen? Is er naast zorg voor iemand met dementie ook ruimte voor jezelf?

Programma 09 jan 2018
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in