Veranderd gedrag…. 

Alzheimer Café Heiloo

Gespreksleider: Dhr. Hinne den Engelsen en Mw. Marisa Kraaijveld
Gastspreker: Mevr. Lineke de Wit psycholoog bij GERIANT.

Voor wie: Mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en iedereen die belangstelling heeft.

Programma 16 mrt 2022
19:00 uur 
Inloop
19:30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van Pascalle de Graauw-Schmitz
20:00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie 
20:30 uur 
Vragen stellen aan de spreker en verdere discussie; al uw vragen worden beantwoord
21:00 uur
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie

Wijkcentrum “Het Trefpunt”,

Abraham du Bois-hof 2
1852 EZ Heiloo

Tel.: 072 533 12 97

 

Coördinator

Informatie: Mevr. Herry Booij-Dijksterhuis                                            h.booij-dijksterhuis@alzheimervrijwilligers.nl 

 

KnooppuntDementie is actief in