Verkeersveiligheid, mobiliteit en dementie

Mobiel zijn door bijvoorbeeld fietsen, wandelen en autorijden geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Maar wat zijn de risico’s als er sprake is van dementie en hoe zit het met de rijbevoegdheid? Vaak een beladen en emotioneel onderwerp. En kunnen praktische hulpmiddelen dwalen voorkomen?

Programma 02 mei 2017
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie 
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

De Morgenster
Nassaulaan 11
2712 AT Zoetermeer

Meer informatie?

Belt u met het Coördinatiepunt Zorg: 079 371 94 71.

KnooppuntDementie is actief in