Wat als iemand geen handtekening meer kan zetten?

Dementie brengt verschillende moeilijkheden met zich mee. Naast veranderingen in de verzorging van iemand met dementie, kunt u ook geconfronteerd worden met juridische en financiële zaken die geregeld moeten worden. Wat is wilsbekwaamheid en wie stelt dit vast? Hoe kan mentorschap of bewindsvoering worden aangevraagd? Wat houden deze termen precies in? Vanavond wordt stilgestaan bij deze vragen en andere vragen rondom juridische en financiële zaken. 

Programma 14 feb 2017
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in