Wat doe je nu?

Gedragsverandering bij dementie. Bij dementie spelen gedragsveranderingen vaak een grote rol. Iemand met dementie kan zich bijvoorbeeld anders gedragen dan voorheen. Voor familie is dat vaak net zo moeilijk als voor de cliënt met dementie zelf. Voorbeelden van gedragsveranderingen als achterdocht, agressie en toegenomen afhankelijkheid worden vanavond onder andere ter sprake gebracht.  

Programma 10 jan 2017
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in