Wat is de rol van uw huisarts?

Wat gebeurt er wanneer je voor het eerst met geheugenklachten naar de huisarts gaat? Volgt de huisarts bepaalde richtlijnen? Wat is zijn werkwijze op het gebied van doorverwijzen en het voorschrijven van medicatie wanneer er sprake lijkt te zijn van een vorm van dementie? Wat is de rol van de huisarts wanneer de diagnose dementie al is gesteld? Vanavond wordt stilgestaan bij deze vragen en andere vragen die spelen rondom het de rol van de huisarts.

Programma 11 okt 2016
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in