Welke hulp is er allemaal voor mensen met dementie?

Een panel van de diverse hulpverleners die een rol spelen in het zorgproces rondom dementie zijn aanwezig. Zij vertellen over hun werkzaamheden, hoe u bij hen terecht kan en wat ze mogelijk voor u kunnen betekenen.

Programma 10 apr 2018
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

KnooppuntDementie is actief in