Hoe kan ik de financiële zaken voor iemand met dementie regelen?

Er kan een moment komen dat iemand met dementie de financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Om zijn rechten te beschermen, moeten deze zaken op een goede manier overgenomen worden. Is men er op tijd bij, dan kan de persoon met dementie zelf de regie nemen en alles hiervoor regelen en vastleggen in een volmacht of levenstestament. Wacht niet te lang, tot iemand niet langer wilsbekwaam is, dan moet de kantonrechter de vertegenwoordiger voor financiële zaken benoemen.

In een volmacht of levenstestament legt iemand bij de notaris vast wie zijn financiële belangen vertegenwoordigt. Ook de vertegenwoordiging voor medische beslissingen kan iemand hierin vastleggen. Het is heel fijn als de persoon met dementie dit nog zelf kan doen of al gedaan heeft. Op het moment dat hij wilsonbekwaam wordt, verandert er in dat geval niet zoveel. De vertegenwoordiger (gevolmachtigde) neemt alle financiële taken dan over. De persoon met dementie kan hierover dan niet langer beslissen.

Heeft de persoon met dementie niets geregeld en is hij wilsonbekwaam, dan is voor financiële zaken een beschermingsbewind (alleen financieel) of curatele (financieel en zorg en welzijn) nodig. De kantonrechter is de persoon die de vertegenwoordiger benoemt. Zowel beschermingsbewind als curatele zijn ingrijpende maatregelen om de belangen van iemand te beschermen.
Voor algemene informatie: klik HIER. Voor informatie in de regio Alkmaar: klik HIER

 

KnooppuntDementie is actief in