Financiën/Juridische zaken

Ook nadat de diagnose dementie is gesteld blijft iemand wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. De vraag is dan of iemand de gevolgen van het eigen handelen, situatie of beslissing nog kan begrijpen. De persoon met dementie kan zelf de regie nemen en bij de notaris in een volmacht of levenstestament vastleggen wie zijn financiële belangen vertegenwoordigt. Ook de vertegenwoordiging voor medische beslissingen kan iemand hierin vastleggen. Als het onduidelijk is of iemand nog wilsbekwaam is, kan een gespecialiseerde arts om een oordeel worden gevraagd. Ook een notaris, (kanton)rechter, mentor, bewindvoerder of curator kunnen in hun werk voor de vraag komen te staan of iemand nog wilsbekwaam is.

Er kan een moment komen dat iemand met dementie de persoonlijke en financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Er zijn dan 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. - Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt. De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen. - Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet. - Curatele: als iemand zowel zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken. Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren. Voor algemene informatie: zie de RECHTSPRAAK en DEMENTIE.nl Ook kunt u de brochure van het Ministerie van Justitie en Veiligheid raadplegen: MinJustVeiligheid_Curatelebewindenmentorschapapril2019.pdf

In en rond Alkmaar kunt u terecht bij:

PLAATS
organisatie
informatie
Bergen
Bergen Bewind
klik HIER
Heerhugowaard
CZLE
klik HIER
Heerhugowaard
VH Bewindvoering
klik HIER
Schagen
Bij de hand
klik HIER
Warmenhuizen
Aangenaam Bewind
klik HIER
Regionaal
Stichting Mentorschap
klik HIER