Herhaaldelijke nachtmerries voorspellen cognitieve achteruitgang en dementie 

4 juli 2024

Verschillende studies tonen verbanden tussen het vaak optreden van nachtmerries en zowel een snellere cognitieve achteruitgang als een verhoogd risico op dementie bij mensen met de ziekte van Parkinson. Het was nog niet bekend of deze relaties ook bestaan bij mensen zonder deze bewegingsstoornis. Een prospectieve cohortstudie geeft nu meer inzicht. 

Neuroloog Dr. Otaiku gebruikte gegevens uit Amerikaanse cohorten, meer specifiek van 605 mensen van middelbare leeftijd, tussen de 35 en 64 jaar oud, en bijna 3.000 mensen ouder dan 79 jaar. Bij de start van het onderzoek hadden zij geen neurologische aandoeningen. Op basis van de vraag ‘Hoe vaak had u de afgelopen maand moeite met slapen omdat u nare dromen had?’ werden zij ingedeeld in een groep die nooit nare dromen had, eentje die deze minder dan wekelijks ervoer en een groep die hier wekelijks mee te maken had. Bij de mensen van middelbare leeftijd was de uitkomstmaat cognitieve achteruitgang 9 jaar later en bij de ouderen een diagnose van dementie 5 jaar later. Wil je het hele artikel lezen over nachtmerries voorspellen cognitieve achteruitgang en dementie klik dan hier