Mantelzorgmonitor 2020 tot 30 september

12 maart 2020

dementiemonitor-1000x800Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.  De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Er zijn speciale vragenlijsten beschikbaar. Het is ook mogelijk de monitor digitaal in te vullen, zie daarvoor www.dementiemonitor.nl. Invullen kan nog tot 30 september a.s.

KnooppuntDementie is actief in