Meer specialisten ouderengeneeskunde nodig

3 augustus 2019

Knooppunt dementie Van huisarts naar specialistEr dreigt een groot tekort aan ouderenartsen. Beroepsvereniging Verenso verwacht dat er over vijftien jaar ruim 2500 specialisten ouderengeneeskunde nodig zijn, maar dat daarvan zeker een derde niet kan worden ingevuld. Om het gat te dichten moeten de komende jaren 1800 nieuwe ouderenartsen worden opgeleid, maar niet alle opleidingsplaatsen worden nu bezet. Verenso zegt dat het vak aantrekkelijker moet worden, de ouderenzorg heeft nog steeds onterecht een negatief imago. Verder moet het specialisme meer aandacht krijgen in de basisopleiding geneeskunde (bron: Trouw, 3 augustus 2019)

KnooppuntDementie is actief in