Beter voorkómen, want voorlopig nog niet te genezen!

21 oktober 2019

tegeltje zittenNu het steeds duidelijker wordt dat het nog lang zal duren voordat we dementie kunnen genezen komt er steeds meer aandacht voor het voorkómen er van, ook in wetenschappelijke kringen. In een open brief aan NRC vragen landelijke experts in de dementiezorg hiervoor aandacht.
Dementie veroorzaakt veel persoonlijk leed en legt een zware druk op mantelzorgers. Dementie neemt veel gezonde levensjaren weg, daarnaast is het ook nog eens een van de duurste ziekten. Ook zal het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toenemen. Alle hens aan dek dus!
Bij dementie spelen risicofactoren die kunnen worden aangepakt: preventie van dementie door genoeg lichaamsbeweging, normale bloeddruk en bloedsuiker, gezond eten, een gezond gewicht, niet roken, etc.
Kort gezegd: alles wat goed is voor het hart is ook goed voor het brein (en wat goed is voor het hart weten we al jaren!). En zo sla je via deze preventie twee vliegen in één klap. Bron: NRC, 21 oktober 2019

KnooppuntDementie is actief in