Nieuwe wet voor onvrijwillige zorg

23 januari 2020

Wanneer mensen met dementie zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen kan het nodig zijn beschermingsmaatregelen te treffen. Per 1 januari 2020 is dat in een nieuwe wet geregeld, de Wet Zorg en Dwang. Om deze wet in de praktijk goed te leren kennen en toepassen is 2020 een overgangsjaar. In de wet gaat het over het verlenen van zorg waarvoor iemand niet duidelijk toestemming heeft gegeven. Het kan gaan over zorg thuis, beperken van bewegingsvrijheid, over verhuizing naar een instelling en dergelijke. Uitgangspunt bij het nemen van maatregelen is 'Nee, tenzij...' en altijd moet gekeken worden naar alternatieven. Het is belangrijk een helder zorgplan af te spreken.. Voor meer informatie: klik HIER. Voor de officiële tekst van de wet (bron Ministerie van VWS):  Wet-Zorg-en-Dwang.pdf

KnooppuntDementie is actief in